همواره حشرات مخصوصا در فصل تابستان میتوانند بسیار آزاردهنده باشند مخصوصا در خانه های ما که مکانی برای آرامش ما است. برای این مشکل انواع توری آلومینیومی موجود میباشند که بر روی پنجره ها نصب و این مشکل را به طور کامل برطرف میکنند. توری ها از دو مدل کشویی و پیلیسه تشکیل شده اند که شرکت لیام وین هم در ضمینه تولید و هم در ضمینه ساخت آنها در خدمت مشتریان گرامی میباشد.