نرده شیشه ای اکسپوز فریم های U شکل از جنس آلومینیومی در کف سازه با فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر نصب شده و شیشه سکوریت و لمینیت روی این فریم ها نصب می شوند. شیشه ها بعد از انکه پایه های U شکل آلومینیومی تراز شدند روی آنها قرار می گیرند. شیشه ها توسط یک ورق آلومینیومی به ضخامت ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر بسته به ضخامت و وزنی که شیشه ها دارند در جای خود فیکس می شوند.