تراس هر ساختمان و یا آپارتمان یک فضای غیر مسقف می باشد. این محیط به بیرون و یا حیاط مشرف می باشد. اصولا برای حفظ امنیت افراد در تراس ها نیاز به نرده و محافظ می باشد. برای این منظور از گذشته نرده های فلزی و یا دیوارچینی های کوتاه استفاده می شده است. نرده های فلزی و یا دیوار چین کوتاه خطر بالا رفتن کودکان را دارد. همچنین ارتفاع دیوارچین مانع از دید خوب می شود. یک راهکار مناسب استفاده از نرده شیشه ای تراس می باشد. این نرده ها با استفاده از نمای شفافی که دارند مانع دید نمی شوند.