این مدل از نرده های شیشه ای ترکیبی از یست های اسپایدری آلومینیومی و نرده شیشه ای سکوریت و لمینیت با ضخامت ۱۲ الی ۱۶ میلی متر می باشد. معمولا در قسمت جای دست ( هند ریل) از پروفیل های آلومینیومی استفاده می کنند. نکته منفی نرده فیکس پوینت این است که چون از بست های اسپایدری استفاده می شود باید حتما محاسبات دقیقی انجام شود در غیر این صورت ۱ میلی متر تغییر می تواند خسارات بسیار زیادی هم به کارفرما و هم به پیمانکار وارد کند.