امروزه هر گاه صحبت از نمای خشک می شود منظور نمایی است که بدون ملات بوده و با استفاده از زیرسازی آهنی و یا آلومینیومی و یک سری بستهای نمایان یا غیر نمایان انجام می شود و البته روش نصب بستگی به نوع متریال به کار رفته در نما و روشی که مهندس طراح در نظر می گیرد دارد .

اجرای نمای سرامیک خشک با استفاده از زیرسازی آلومینیومی یک روش نوین در اجرای نمای خشک ونمای مدرن است که در سال‌های اخیر مورد توجه طراحان و کارفرمایان قرار گرفته است. در این روش، عملیات نصب سرامیک بدون استفاده از مواد چسبنده (چسب و ملات ) انجام می‌شود و به جای آن از زیرسازی آلومینیومی و یک سری یراق آلات استفاده می‌شود. مهمترین مزیت این روش بحث سبک سازی بوده وهمچنین در نصب سرامیک به روش خشک به شما اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز به راحتی سرامیک تعویض شود .