جهت نمای شیشه ای ساختمان ها از سیستم یکپارچه و ضد زلزله کرتین وال استفاده میشود که شرکت لیام با بهره مندی از مهندسین مجرب کلیه امور نقشه برداری و اجرای آن را با بهترین کیفیت ارائه میدهد.

این سیستم در دو نوع فریم لس و فیس گپ اجرا می گردد، در کرتین وال لامل های عمودی و افقی در هم تنیده شده و سازه ای خود ایستا تشکیل میدهند.